אתר שהוא פלטפורמה שיווקית ובית שנילמעצבי אופנה ישראליים חדשים ומתחילים.